Produkter / Systemet

Systemet

Kaleidescape systemet Ett Kaleidescape system består av en server, en reader och en eller flera players. Med hjälp av readern tankar du in DVD- och CD-skivorna till servern, varje skiva behöver endast tankas in en gång. Servern lagrar filmerna och musiken och fungerar som hjärtat i hela systemet. Playern används för att spela upp innehållet från servern. Använder du flera players i samma system får du möjlighet att njuta av all underhållning på flera platser i hemmet.

Kommunikationen mellan komponenterna är snabb och sker via ethernet CAT 5 kabel. Med Kaleidescape kopplat mot Internet hämtar Kaleidescape Movie Guide och Music Guide Service automatiskt information om dina filmer.

Klicka på bilden för att förstora den.