Produkter / Tillbehör

Kaleidescape Child Remote

Med Kaleidescape Child Remote kan även barnen hitta och spela sina filmer, och föräldrarna kontrollerar enkelt det innehåll som skall finnas tillgängligt. När en Child Remote används växlar menyerna på skärmen automatiskt till det förenklade användargränssnittet, som erbjuder en enkel och tydlig grafisk navigering av barnfilmerna. Barnet bläddrar enkelt genom sina filmer med de tydliga knapparna på fjärrkontrollen och kan bara se de filmer som föräldrarna har lagt till i Barn-samlingen, allt annat innehåll på servern är dolt.


Klicka för större bild